Осигурање Имовине

Предузећа која изнајмљују, позајмљују или поседују имовину морају да заштите своје послове од ризика у вези са имовином. Ако је посао угрожен штетом од олује, ватре или воде, губици могу брзо да настану и комерцијално осигурање имовине штити од ових ризика. Осигурање имовине штити зграду власника, спољне ознаке, намештај и опрему, инвентар, ограде, двориште и осталу имовину. Ако је пословни простор изнајмљен или закупљен, осигурање имовине такође нуди покриће за овај пословни простор. На пример, осигурање за изнајмљену имовину штити физичке објекте компаније од штете проузроковане ватром, водом и олујом.

BIG, Inc. има носиоце осигурања који су осигурали мале вредности или имовину на више локација у износу од сто милиона долара.