Савети за Потраживања

1ОДГОВОРНОСТ ЗА КАМИОНЕ И АУТОМОБИЛЕ (ТЕЛЕСНЕ ПОВРЕДЕ ТРЕЋЕГ ЛИЦА ИЛИ / И ШТЕТА ИМОВИНЕ ТРЕЋЕ СТРАНЕ)

• Проверите повреде. Ако нисте сигурни, позовите хитну помоћ. Живот и здравље су важнији од штете на возилу.
• Ако је штета мала, без озбиљних повреда, уклоните возило на безбедно место ван коловоза где се одвија саобраћај.
• Укључите сва четири мигавца и ако је могуће, поставите саобраћајне купе, троуглове или сигналне ракете ради безбедности.
• Позовите полицију, чак иако је незгода мала, како би обе стране добиле потврду о насталој незгоди.
• Узмите контактне податке других особа које су учесници незгоде.
• Одмах обавестите наш одсек за потраживања или свог осигураватеља у вези са незгодом и потрудите се да осигурани возач попуни извештај о саобраћајној незгоди одмах након незгоде када се чињенице још увек познате.
• Не потписујте никаква документа, осим ако није за полицију.
• Одмах направите белешке о несрећи и наведите све потребне детаље о природи штете на возилу, по могућности и податке сведока. Ако се име на регистрацији возила или / и на полиси осигурања разликује од имена возача, утврдите везу између њих и запишите оба.
• Не прихватајте кривицу за незгоду. Можете угрозити одштету осигурања признавањем одговорности. Такође, немојте оптуживати другог возача или покушавати да узмете или дате новац за учињену штету.
• Покушајте да останете смирени и износите само чињенице. Своју причу о незгоди оставите за брокера осигурања и полицију. Чак иако су чињенице непријатне или штетне по вас, будите искрени. Чувајте се адвоката који вам траже да дате изјаву. Допустите свом возачу да одреди када би требало да разговарате са адвокатом који представља другу страну.
• Ако је могуће, сликајте место незгоде.
• Ако је могуће не напуштајте место незгоде пре полиције и другог или других возача.
• Обавестите полицију, ако ваше возило превози штетне материје које би могле да исцуре и пустите их да одлуче да ли би ватрогасци требало да се појаве на месту незгоде.
• На крају, запамтите да је давање чињеница веома важно и да испитивање места незгоде мора бити препуштено полициј и осигуравајућим компанијама.

2 ТЕРЕТ

• Не бацајте никакве оштећене делове. Проценитељу из осигурања су ови докази потребни.
• Чувајте све рачуне и фактуре. Запамтите, товарни лист је обично неопходан за доказивање свих потраживања терета камиона.
• Што се тиче потраживања кварова расхладних делова, потребно је обезбедити доказ механичког квара који издаје професионални механичар.
• Заштитие свој товар од даљег оштећења или губитка (нпр. затегните цераду, пребаците товар у другу приколицу и испоручите га што пре, ако је могуће.)
• Позовите одсек за потраживања Bondar осигурања и / или контактирајте свог осигураватеља како бисте пријавили штету.
• У случају губитка у пожару, прибавите број извештаја ватрогасне службе како би извештај могао да се преузме.
• Ако је приликом губитка товара оштећена имовина друге стране, позовите одсека за потраживања Бондар осигурања да процене да ли би потраживање од одговорности требало да се региструје.

3ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ НА РАДУ (ПОВРЕДА ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ НЕЗАВИСНОГ ПОДИЗВОЂАЧА)

• Ако је потребно, укажите прву помоћ. У супротном, ако је потребна медицинска помоћ, упутите запосленог у амбуланту. За озбиљније повреде, превезите запосленог до најближе хитне помоћи. Избор медицинске услуге се разликује у различитим надлежностима. Наш одсек за потраживања може вам пружити додатне информације о надлежностима.
• Покажите бригу за здравље свог независног подизвођача / запосленог и информишите се о току опоравка.
• Обавестите свог запосленог да већина држава има „распоред накнада“ што спречава докторе и болнице да обрачунају посебне трошкове.
• Већина држава има минимум и максимум стопу коју плаћа раднику као накнаду за изгубљено радно време.
• Обично тренутна укупна стопа за потпуни инвалидитет је 2/3 просечне недељне зараде радника без пореза на добит.
• Накнада за изгубљено радно време почиње ако је запослени изгубио време на послу након перода чекања од 3-7 дана у зависности од надлежности.
• Нека стручна медицинска погодност односи се на киропрактичара, доктора, болницу, физикалну терапију итд.
• Проверите страницу своје државе како бисте видели права запослених и послодаваца.

4ОПШТА ОДГОВОРНОСТ

• У случају оклизнућа или пада због стране материје, обележите место и обезбедите његово чишћење што пре.
• Ако се јави повреда тела, понудите прву помоћ, али никада не признајте кривицу и немојте плаћати медицинске или болничке трошкове. Препустите ту одлуку осигуравајућој компанији.
• Ако је у питању потраживање производа, сачувајте доказ.
• Документујте све чињенице одмах након што је незгода пријављена и чувајте копије све документације у вези са тим како бисте је показали проценитељу из осигурања.
• Сликајте сваки доказ и / или место незгоде. Ако је могуће, прибавите копију видео снимка са места незгоде.
• Проценитељу потражње директно пошаљите факсом или електронском поштом свако писмо о задржавању права, писмо адвоката, тужбе или слична документа.
• Не правите понуде за измирење потраживања. Допустите осигуравајућој компанији да обради све понуде.
• Не ангажујте заступника пре него што се посаветуејте са осигураватељем.

5ИМОВИНА

• Не бацајте остећене предмете. Они ће бити потреби проценитељу као доказни материјал.
• Заштитите своју имовину од даље штете и губитка (нпр. повуците цераду и затворите прозоре, ако је потребно).

6ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРАКСУ ЗАПОШЉАВАЊА

Осигурање од одговорности за праксу запошљавања осигурање обично се покреће од дана када је направљено потраживање (обично онда када ваша компанија прими обавештење о потраживању, а не онда када се случај догодио) пре него онда када се догодило. Вечина ових полиса одређује потражњу на следећи начин:
• Писани захтев за надокнаду новчане штете.
• Парнични поступак започет спровођењем жалбе или сличног поднеска.
• Поступак арбитраже.
• Формални управни или регулаторни поступак започет подношењем обавештења о дуговањима, формалног истражног поступка или сличног документа. Комисја за једнака права при запошљавању (ЕЕОC), Министарство за рад или сличне државне агенције обично могу да издају овакав документ о дуговањима.

Ако примите било какава документ у вези са праксом запошљавања, одамах пошаљите писано обавештење (укључујући и број полице и копију свих пратећих документа) одесеку за потраживања Bondar осигурања на claims@bondarins.com или факсом на (630) 570-0046.

Наша препорука за спровођење оваквих потраживања односи се на следеће:
• Не правите понуде тужиоцу пре него што разговарате са проценитељем из осигурања.
• Не покушавајте да сами решавате потраживање или / и да касно пријавите потраживање (нпр. када пресуде иду против компаније).
• Ако сте ангажовали бранитеља, обавестите свог осигураватеља одмах. Ако немате потребног адвоката, осигураватељ вам може понудити неколико фирми које су специјализоване за ту врсту праксе.

IАко имате било каква питања у вези са пријавом потраживања осигурања од одговорности за праксу запошљавања или било ког другог потраживања, молимо вас да нас контактирате у одсеку за потраживања (630) 570-0074 Еxт 3.