Reclamație Sfaturi

1RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE TRANSPORTARE ȘI DE CETĂȚEAN (TRAUMAREA FIZICĂ A TERȚEI PĂRȚI ȘI/SAU PREJUDICIUL ADUS PROPRIETĂȚII)

• Identificare traumelor – dacă nu sunteți sigur chemați ambulanța. Viața și sănătatea sunt mai importante decât prejudiciile aduse automobilelor.
• Dacă e un accident minor, fără traume serioase, mutați automobile într-un loc sigur, mai departe de trafic.
• Porniți luminile de avarie și, dacă e posibil, folosiți conuri rutiere, triunghiuri sau rachete de avertizare.
• Chemați poliția, chiar dacă accidentul e minor, astfel înștiințând-o că s-a produs un accident.
• Obțineți datele de contact ale celeilalte părți.
• Imediat aduceți la cunoștință departamentul nostru de reclamații sau compania dvs. de asigurări despre petrecerea accidentului și fiți atent, conducătorul asigurat trebuie să completeze, la fața locului, un raport cu privire la accidentul produs. În așa fel, nu veți scăpa detalii importante în legătură cu incidentul produs.
• Nu semnați acte ce nu-s destinate poliției.
• Imediat faceți notițe cu privire la accidentul produs și includeți toate prejudiciile aduse automobilelor implicate și, dacă e posibil, interogați martorii. Dacă numele înregistrării auto sau/și poliței de asigurare e diferit de cel al conducătorului, stabiliți legătura și notați-o.
• Nu vă grăbiți s-o faceți pe vinovatul. Riscați să rămâneți fără asigurare atunci când acceptați responsabilitatea. La fel, nu încercați să acuzați alți conducători. Nu acceptați și nu propuneți bani în momentul dat.
• Rămâneți calm și constatați doar faptele. Limitați discuția despre accident doar cu agentul de bursă și poliția. Chiar dacă faptele sunt în detrimentul dvs., fiți sincer. Ocoliți juriștii care cer explicații. Lăsați compania dvs. să decidă când ar trebui să le vorbiți juriștilor ce reprezintă cealaltă parte.
• Dacă e posibil, faceți niște poze în urma accidentului.
• Dacă e posibil, nu părăsiți locul accidentului până la sosirea poliției sau a celuilalt conducător.
• Aduceți la cunoștință poliția despre materialele explozibile transportate, pentru ca ea, ulterior, să decidă dacă e necesară chemarea pompierilor.
• În final, țineți minte că, în timp ce notarea faptelor e extrem de importantă, investigarea accidentului trebuie lăsată poliției și companiilor de asigurare.

2 CARGOUL

• Nu aruncați obiectele stricate. Ajustorul companiei de asigurări va avea nevoie de această probă.
• Păstrați toate bonurile și facturile. Țineți minte, conosamentul e necesar la reclamarea cargoului.
• Cu privire la reclamarea defectării refrigeratorului, strângeți proba ce ține de defectarea mecanică de la un mecanic calificat.
• Protejați cargoul de o eventuală pierdere sau prejudiciu (e.g., fixați prelata, schimbați remorca și finisați transportarea, dacă e posibil).
• Apelați departamentul de reclamații al Bondar Insurance și/sau contactați compania dvs. de asigurări pentru a raporta pierderea.
• În cazul unui prejudiciu produs de incendiu, obțineți numărul cazului de la departamentul pompieri, pentru ca, ulterior, să puteți obține raportul.
• Dacă cargoul a creat un prejudiciu proprietății altora, apelați departamentul de reclamații al Bondar Insurance pentru a determina dacă e necesară înregistrarea unei reclamații de responsabilitate.

3DESPĂGUBIRILE MUNCITORILOR (TRAUMA ANGAJATULUI SAU CONTRACTANTULUI INDEPENDENT)

• În dependență de caz, acordați primul ajutor. În caz contrar, dacă e necesară intervenția medicală, îndreptați angajatul spre un centru medical. Dacă angajatul are traume serioase, transportați-l la urgența cea mai apropiată. Fiecare jurisdicție medicală își are proprii furnizori de servicii. Departamentul nostru de reclamații poate oferi informații adiționale cu privire la jurisdicții.
• Interesați-vă de starea sănătății a contractantului independent/angajatului dvs. și fiți mereu informați de procesul de reabilitare.
• Aduceți la cunoștință angajatul dvs. despre existența unui “plan de tarifare” în majoritatea statelor, care acoperă cheltuielile pentru serviciile medicale și de spitalizare.
• Majoritatea statelor au rată minimală și maximală la remunerarea angajaților pentru timpul pierdut.
• În mod normal, rata temporară a handicapului complet constituie 2/3 din media salariului săptămânal al angajatului, care servește drept remunerare, nesupusă impozitării.
• Remunerarea pentru timpul pierdut se aplică atunci când angajatul pierde din timpul său de muncă în urma așteptării a 3-7 zile, în dependență de jurisdicție.
• Unele remunerări medicale eligibile includ chiropractica, serviciile medicale, spitalizarea, terapia fizică, etc.
• Găsiți informațiile ce țin de drepturile antreprenorului si angajatului pe pagina web a statului dvs.

4RESPONSABILITATEA GENERALĂ

• Dacă are loc o alunecare sau spargere a unei sticle cu un conținut necunoscut, marcați suprafața dată și organizați o curățire imediată.
• Dacă are loc au traumă fizică, acordați primul ajutor, însă nu acceptați vinovăția dvs., nu vă grăbiți să achitați facturile pentru servicii medicale sau de spitalizare. Lăsați companiile de asigurări să se pronunțe.
• Dacă e o reclamație a produsului, păstrați probele.
• Faceți o documentare imediată a faptelor după raportarea accidentului și păstrați copiile actelor relevante pentru a le prezenta ajustorului de asigurări.
• Faceți poze ale probelor sau/și locului accidentului. Dacă e posibil, obțineți copiile video cu privire la accidentul dat.
• Expediați prin fax sau e-mail scrisorile relevante, cum ar fi cele ale avocaților, copiile actelor de proces sau alte acte, ajustorului de reclamații.
• Nu încercați să luați reclamația sub control. Lăsați compania de asigurări să se ocupe cu asta.
• Nu angajați un avocat fără a vă consulta cu compania dvs. de asigurări.

5PROPRIETATE

• Nu aruncați obiectele stricate. Ajustorul de asigurări va avea nevoie de această probă.
• Protejați proprietatea de o eventuală pierdere sau prejudiciu (e.g., fixați prelata și acoperiți cu scânduri geamurile, dacă e necesar).

6RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE PRACTICILE DE MUNCĂ

Asigurarea responsabilității față de practicile de muncă (RPM), în mod normal, apare în momentul înaintării reclamațiilor, (de obicei e data când compania primește notificarea despre reclamație, și nu data producerii incidentului) și nu în data producerii incidentului. Multe din aceste politici definesc o reclamație ca:
• O cerere scrisă de despăgubire materială.
• AO acțiune civilă înaintată de serviciul de reclamații sau o pleadorie similară.
• O acțiune arbitrară.
• O acțiune formal administrativă sau normativă înaintată prin completarea unui aviz de învinuire, ordin de investigare formală sau unui alt act similar. De obicei, aceste acte sunt emise de Comisia pentru Oportunitatea de Angajare Egală, Departamentul Muncii sau alte agenții de stat similare.

Dacă primiți acte ce țin de practicile de muncă, expediați-ne imediat o notificare scrisă (includeți numărul poliței și copiile actelor necesare) la departamentul de reclamații al Bondar Insurance la adresa claims@bondarins.com sau prin fax (630) 570-0046.

Recomandările noastre pentru investigarea reclamațiilor includ:
• Nu încercați să-i oferiți bani reclamantului înainte de a vorbi cu ajustorul de asigurări.
• Nu încercați să luați sub control reclamația și/sau să să raportați reclamația mai târziu (adică atunci când ordonanța judecătorească e contra companiei).
• Dacă ați angajat un avocat, imediat înștiințați compania dvs. de asigurări. Dacă nu aveți un avocat favorit, ajustorul de asigurări vă poate propune nume de firme, care sunt specializate în această practică.

Dacă aveți întrebări cu privire la raportarea reclamațiilor ce țin de responsabilitatea practicii de muncă, sau oricare alta reclamație, contactați departamentul nostru de reclamații la (630) 570-0074 Ext 3.