Wskazówki w Zakresie Odszkodowania

1TRANSPORT CIĘŻAROWY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA (USZKODZENIE CIAŁA I / LUB SZKODY MAJĄTKOWE OSÓB TRZECICH)

• Sprawdź czy doszło do urazów – w razie wątpliwości, należy zadzwonić po karetkę. Życie i zdrowie są ważniejsze niż uszkodzenia pojazdów.
• Jeśli wypadek jest niewielki, bez żadnych poważnych obrażeń, przestaw pojazdy w bezpieczne miejsce, poza ruch drogowy / w bezpieczne miejsce.
• Włącz światła awaryjne, a jeśli to możliwe, dla bezpieczeństwa używaj pachołków, trójkąta ostrzegawczego lub flar.
• Zadzwoń na policję, nawet jeśli wypadek jest niewielki, aby zapewnić obu stronom niezależne potwierdzenie, że zdarzył się wypadek.
• Uzyskaj informacje kontaktowe drugiej strony (stron).
• Natychmiast poinformuj nasz Dział Odszkodowań lub swojego ubezpieczyciela o wypadku i upewnij się, że ubezpieczony kierowca wypełni raport o wypadku samochodowym natychmiast po incydencie, gdy jeszcze pamiętacie fakty.
• Nie podpisuj żadnych dokumentów chyba, że są one dla policji.
• Natychmiast zrób notatki o wypadku i pamiętaj, aby ująć poszczególne szkody wszystkich pojazdów uczestniczących w wypadku, oraz możliwe informacje świadka. Jeśli nazwisko na dowodzie rejestracyjnym i / lub polisie ubezpieczeniowej jest inne niż nazwisko kierowcy, ustal pokrewieństwo i zapisz je.
• Nie przyjmuj winy za wypadek. Mógłbyś zagrozić ochronie ubezpieczeniowej, przyznając swoją odpowiedzialność. Ponadto, nie oskarżaj innych kierowców, że są winni i nie próbuj w tej chwili rozliczyć się w gotówce z drugą stroną.
• Staraj się zachować spokój i podać tylko fakty. Ogranicz dyskusję o wypadku do pośrednika ubezpieczeniowego i policji. Nawet jeśli fakty są kłopotliwe lub szkodliwe dla Ciebie, bądź szczery. Uważaj na prawników, którzy proszą, aby dał im oświadczenie. Pozwól swojemu ubezpieczycielowi określić, kiedy powinieneś rozmawiać z prawnikiem reprezentującym drugą stronę.
• Jeśli to możliwe, staraj się sfotografować miejsce wypadku.
• Jeśli to możliwe, nie opuszczaj miejsca wypadku przed policją i innym kierowcą(ami).
• Powiadom policję, jeżeli pojazd przewozi materiały niebezpieczne, które mogą wyciekać i pozwól im ustalić, czy straż pożarna powinna przyjechać na miejsce wypadku.
• Wreszcie, pamiętaj – gromadzenie faktów jest bardzo ważne – natomiast dochodzenie w sprawie wypadku należy pozostawić policji i firmom ubezpieczeniowym.

2 ŁADUNEK

• Nie wyrzucaj żadnych uszkodzonych elementów. Rzeczoznawca ubezpieczeniowy będzie potrzebował tych dowodów.
• Zachowaj wszystkie paragony i rachunki. Pamiętaj, list przewozowy jest zazwyczaj wymagany do uregulowania wszystkich roszczeń w zakresie przewożonych ładunków.
• W zakresie wniosków o odszkodowanie dotyczących awarii chłodzenia, uzyskaj dowód awarii od profesjonalnego mechanika.
• Chroń swój ładunek przed dalszym uszkodzeniem lub stratą (np. powieś plandeki, przemieść ładunek do innej przyczepy i zakończ dostawę, jeśli jest to możliwe).
• Zadzwoń do Działu Odszkodowań firmy Bondar Insurance i / lub skontaktuj się ubezpieczycielem, aby zgłosić stratę.
• W przypadku straty w wyniku pożaru, dowiedz się, jaki jest numer zdarzenia według straży pożarnej, aby móc uzyskać raport.
• Jeśli utrata ładunku spowodowała uszkodzenia mienia należącego do innych, zadzwoń do Działu Odszkodowań Bondar Insurance, aby ocenić, czy trzeba rejestrować roszczenie odpowiedzialności.

3UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE (OBRAŻENIA CIAŁA PRACOWNIKA LUB NIEZALEŻNEGO WYKONAWCY)

• W razie potrzeby zapewniamy pierwszą pomoc. W przeciwnym razie, jeśli potrzebna jest pomoc lekarska, skieruj swojego pracownika do Poradni Medycyny Pracy. W przypadku poważnych uszkodzeń ciała, przetransportuj pracownika do najbliższej izby przyjęć. Wybór dostawców usług medycznych jest inny dla każdej jurysdykcji. Nasz Dział Odszkodowań może dostarczyć dodatkowych informacji dotyczących jurysdykcji.
• Okaż swoje zaniepokojenie o zdrowie niezależnego wykonawcę / pracownika i pozostań w kontakcie, aby mieć bieżące informacje o powrocie do zdrowia / rozwoju.
• Poinformuj pracownika, że większość stanów ma „tabelę opłat“, która nie pozwala lekarzom i szpitalom dodatkowo obciążać ich kosztami.
• Większość stanów posiada minimalne i maksymalne stawki, które płaci pracownikowi za świadczenia za stracony czas.
• Zazwyczaj tymczasowa stawka za całkowitą niepełnosprawność wynosi 2/3 średniej płacy tygodniowej pracownika i jest to świadczenie wolne od podatku.
• Świadczenia za stracony czas rozpoczną się, jeśli pracownik traci czas pracy po okresie oczekiwania 3-7 dni, w zależności od jurysdykcji.
• Niektóre należne świadczenia medyczne obejmują chiropraktykę, lekarza, szpital, fizykoterapię itp.
• Sprawdź na stronie internetowej stanu jakie są prawa pracownika lub pracodawcy.

4ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGÓLNA

• W przypadku pośliźnięcia i upadku z powodu substancji obcych, zaznacz obszar i zorganizuj natychmiastowe sprzątanie.
• Jeśli nastąpi uszkodzenie ciała, oferuj pierwszą pomoc, ale nigdy nie przyznaj się do winy i nie zobowiązuj się do zapłaty żadnych rachunków medycznych / szpitalnych. Niech firma ubezpieczeniowa zajmie się tą decyzją.
• Jeśli to roszczenie dotyczące produktu, zabezpiecz dowody.
• Dokumentuj wszystkie fakty bezpośrednio po zgłoszeniu wypadku i przechowuj kopie powiązanej dokumentacji, aby udostępnić je rzeczoznawcy ubezpieczeniowemu.
• Fotografuj wszelkie dowody i / lub miejsce wypadku. Jeśli to możliwe, uzyskaj kopie wszystkich nagrań z tego miejsca.
• Przefaksuj lub wyślij mailem wszelkie listy zastawu, pisma adwokata, dokumenty pozwu lub podobne dokumenty bezpośrednio do rzeczoznawcy od odszkodowań.
• Nie składaj ofert zaspokojenia roszczenia. Pozwól firmie ubezpieczeniowej zająć się wszelkimi ofertami.
• Nie zatrudniaj adwokata, bez uprzedniej konsultacji z ubezpieczycielem.

5NIERUCHOMOŚĆ

• Nie wyrzucaj żadnych uszkodzonych elementów. Rzeczoznawca ubezpieczeniowy będzie potrzebował tych dowodów.
• Chroń swoją własność od dalszej szkody lub straty (np. powieś plandeki i deski w oknach, jeśli to konieczne).

6ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPRAWNE PRAKTYKI PRACODAWCY

Ubezpieczenie od odpowiedzialności za bezprawne praktyki pracodawcy (EPL) jest zwykle uruchamiane przed datą złożenia roszczenia (na ogół w dniu, w którym Twoja firma otrzymuje zawiadomienie o roszczeniu, a nie w dniu rzekomego incydentu) a nie do dnia zdarzenia. Większość z tych polis określa roszczenie w następujący sposób:
• Pisemne żądanie odszkodowania pieniężnego.
• Postępowanie cywilne wszczęte przez doręczenie skargi lub podobnego pisma.
• Postępowanie arbitrażowe.
• Formalne postępowanie administracyjne lub prawne podjęte przez złożeniem zawiadomienia o opłatach, formalnym nakazie śledztwa lub podobnym dokumencie. Komisja d/s Równouprawnienia Zatrudnionych, Departament Pracy lub podobna instytucja państwowa zazwyczaj wysuwa takie oskarżenia.

Jeśli otrzymasz dokumenty związane z praktykami zatrudnienia, wyślij pisemne zawiadomienie (wraz z numerem polisy i kopiami wszystkich istotnych dokumentów) bezpośrednio do Działu Odszkodowań Bondar Insurance na adres: claims@bondarins.com lub faksem (630) 570-0046.

Nasze zalecenia dotyczące obsługi roszczeń to między innymi:
• Nie składaj oferty osobie składającej roszczenie przed rozmową z rzeczoznawcą ubezpieczeniowym.
• Nie podejmuj próby samodzielnej obsługi roszczenia i / lub zgłaszania roszczenia później (czyli gdy orzeczenia są na niekorzyść firmy).
• Jeśli zatrudniłeś obrońcę, natychmiast powiadom ubezpieczyciela. Jeśli nie masz preferowanego prawnika, rzeczoznawca ubezpieczeniowy może podać nazwy firm, które specjalizują się w tej praktyce.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące zgłaszania wniosków odszkodowawczych w zakresie praktyk zatrudnienia, lub innych spraw w zakresie roszczeń, prosimy o kontakt z naszym Działem Odszkodowań pod numerem (630) 570-0074 Ext 3.