Ubezpieczenie Domu

Biorąc pod uwagę ubezpieczenie, zwykle ludzie najpierw myślą o ubezpieczeniu domu i samochodu. Chronią podstawowe aspekty swojego życia: mieszkanie i transport. Dlatego też często jest wygodnie połączyć polisy ubezpieczeniowe dla domu i samochodu. Możemy pomóc Ci zrozumieć, co te polisy obejmują oraz czerpać korzyści z wielu możliwych zniżek z tytułu wielu polis. Obiecujemy także, że zapewnimy obsługę klienta, na której możesz polegać.


Pakiety ubezpieczeń domu

Jedna z bardziej powszechnych zniżek na ubezpieczenia wiąże się z połączeniem ubezpieczenia samochodu i ubezpieczenia domu w tej samej firmie ubezpieczeniowej, co daje zniżkę dzięki wielu polisom. Jeśli wynajmujesz lub jesteś właścicielem domu lub mieszkania, możemy pomóc Ci określić rodzaj polisy, która jest odpowiednia dla Ciebie i Twojej rodziny.

Oprócz ochrony Twojego portfela, oczywiście chciałbyś najlepszej ochrony dla Twojego domu i mienia. Najczęstsze aspekty większości ubezpieczeń dla domu:
• Polisy dla domu i najemców obejmują budynek, inne budynki i mienie osobiste na wypadek wielu zdarzeń, w tym pożaru, uszkodzenia wskutek burzy, gradu, kradzieży, wandalizmu i innych. Możemy pomóc przeanalizować wartość całego Twojego mienia, aby ustalić, czy polisa w swoich granicach pokryje wymianę takich elementów biżuterii, broni, przedmiotów kolekcjonerskich i sprzętu elektronicznego.
• Ubezpieczenie właściciela domu zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które pokryje koszty medyczne i potencjalne prawne wynikające z obrażeń ciała lub szkód innych osób, które mogą być spowodowane przez Ciebie lub rodzinę, albo szkody na nieruchomości lub okolicy domu.