Съвети

1ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И АВТО ОТГОВОРНОСТ (ЧАСТИЧНО НАРАНЯВАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА И/ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ)

• Проверете за наранявания – когато се съмнявате, повикайте линейка. Животът и здравето са по-важни отколкото материалните щети.
• Ако инцидентът е малък, без големи наранявания, преместете превозните средства на безопасно място, далеч от движението и опасностите.
• Пуснете аварийните светлини и ако е възможно използвайте конуси, предупредителни триъгълници или флеъри за безопасност.
• Повикайте полицията, дори когато инцидента е малък, за да се документира, че инцидента се е случил, което да послужи и на двете страни.
• Набавете контактна информация относно другата страна(ни).
• Незабавно уведомете нашия отдел 'Претенции' или вашия застраховател относно инцидента и се уверете, че застрахования водач незабавно попълни формулярите относно инцидента, докато все още помни фактите.
• Не подписвайте никакви документи, освен ако не са за полицията.
• Незабавно започнете да си водите записки относно инцидента и се уверете, че сте отбелязали специфичните щети на всички превозни средства, участвали в произшествието, както и евентуална информация от свидетели. Ако информацията на регистрационния талон и застраховката е различна от тази на шофьора, то разберете каква е тяхната връзка и го запишете.
• Не поемайте вина за произшествието. Може да рискувате застрахователното си покритие от вашия застраховател ако поемете отговорност. Също така не обвинявайте другите шофоьори за виновни и никога не се опитвайте да уговорите парично обещетение.
• Опитайте се да сте спокойни и да изразявате само фактите. Въздържайте се от дискутиране на инцидента с всички, освен застрахователния агент и полицията . Дори ако фактите са срамни и унижителни за вас, бъдете честни. Пазете се от адвокати, които искат да дадете изявление. Позволете на вашия застраховател да определи кога може да говорите с адвокат, който представлява другата страна(и)
• Ако е възможно, направете снимки на мястото на инцидента.
• Ако е възможно, не напускайте мястото на инцидента преди полицията и другите шофьори.
• Сигнализирайте на полицията, ако вашето превозно средство превозва каквито и да е опасни материали, които може да изтекат, като ги оставите те да решат дали да извикат пожарната на мястото на инцидента.
• На последно място запомнете, че макар и събирането на информация да е много важно, разследването на инцидента, трябва да бъде оставено на полицията и застрахователните компании.

2 КАРГО / ТОВАР

• Не изхвърляйте никои от повредените предмети. Оценителят ще се нуждае от тези доказателства.
• Пазете всички касови бележки и фактури. Помнете, че за уреждането на всякакви претенции с товари е необходим и документ за товарителницата.
• При всякакви претенции относно повреда на хладилен камион, наберете доказателства от професионален механик за механичната повреда.
• Защитете вашия товар от по-нататъшни щети или повреди (например: инсталирайте брезенти или обковете прозорците, ако е необходимо).
• Обадете се на отдел 'Претенции' в Bondar Insurance и/или се свържете с вашия застраховател за да съобщите за щетите
• При щети от пожар, вземете от пожарната номера на инцидента, за да може да бъде изискан доклада.
• Ако инцидента с товара е предизвикал имуществени щети на друг(и), се обадете на отдел 'Претенции" в Bondar Insurance, за да може да определим дали трябва да бъде регистрирана претенция за отговорност към 3-ти лица.

3КОМПЕНСАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ (ИНЦИДЕНТ НА СЛУЖИТЕЛ ИЛИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ)

• Ако е разумно, предложете първа помощ. Във всички останали случаи, когато е необходима медицинска помощ, насочете служителя към клиника. При сериозни наранявания, транспортирайте служителя до най-близката бърза помощ. Избора на медицински застрахователи е различен във всяка юрисдикция. Нашия отдел 'Претенции' може да осигури допълнителна информация относно юрисдикциите.
• Покажете, че сте загрижени за здравето на вишия подизпълнител или служител и се опитайте да поддържате връзка, като следите неговото лечение и подобряване.
• Информирайте вашите служители, че повечето щати имат ценоразпис, което забранява на докторите и болниците да ги таксуват за остатъчния баланс.
• Повечето щати имат минимуми и максимуми относно тарифите за заплащане на обезщетение при нетрудоспособност.
• Нормално е обезщетението при временна нетрудоспособност да е около 2/3 от средната надница на служителя и е освободено от данъци.
• Обещението при нетрудоспособност започва, ако вашият служител няма възможността да се явява на работа, след период на изчакване от 3 до 7 дена, в зависимост от юрисдикцията.
• Някои допустими медицински придобивки включват хиропрактика, доктор, болница, физиотерапия и др.
• Проверете страницата на вашия щат за правата на работниците и работодателите.

4ОБЩА ОТГОВОРНОСТ

• В случай на подхлъзване и падаване, причинено от чужда субстанция, маркирайте мястото и организирайте незабавно почистване.
• Ако има телесно нараняване, предложете първа помощ, но никога не приемайте вина или се съгласявайте да поемете болничните разходи. Оставете на застрахователя да вземе това решение.
• Ако е претенция относно продукт, презервирайте всички доказателства.
• Документирайте всички факти незабавно след докладване на инцидента и запазете копия на всичката документация, за да я предадете на оценителя.
• Направете снимки на всички доказателства и/или мястото на инцидента. Ако е възможно се сдобийте с копие на всякакъв видео запис от мястото на инцидента.
• Пратете по факс или имейл всички писма със запори, от адвокати, заведени дела или подобна документация, директно на оценителите.
• Не правете предложения за уговаряне на претенцията. Позволете на застрахователната компания да обработва всички оферти.
• Не наемайте адвокат докато не се консултирате с вашия застраховател.

5ИМУЩЕСТВО

• Не изхвърляйте никои от повредените предмети. Оценителят ще се нуждае от тези доказателства.
• Защитете вашето имущество от по-нататъшни щети или повреди (например: инсталирайте брезенти или обковете прозорците, ако е необходимо).

6ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Застраховката 'Отговорност на Работодателя' (EPL) се активира в деня когато има заведена претенция (това обикновенно е деня когато е получена претенцията, отколкото деня в когато се е случил предполагаемия инцидент), отколкото датата на случката. Повечето такива полици дефинират дадена претенция както следва:
• Писмено искане за парично обещетение.
• Съдебни дейстия, с връчвнето на обвинение или подобни призовки.
• Процедура по арбитрация.
• Започнали са официални административни или регулаторни дейстия спрямо Вас, с повдигането на официални обвинения, завеждането на следствие или подобен документ. Комисията за равнопоставена възможност за заетост и министерстово на туда, както и други подобни щатски агенции, биха повдигнали подобни обвинения.

Ако получите подобни документи, свързани с Вашата оговорност като работодател, моля да ги препратете (включително номерата на полицата и копия на всички свързани с нея документи) незабавно до нашия отдел за обработка на претенции в Bondar Insurance на имейл claims@bondarins.com или факс (630) 570-0046.

Нашите препоръки при подобни претенции са:
• Не правете предложения на жалбоподателя, докато не разговряте с застраховтелния си агент (оценител).
• Не се опитвайте да обработвате преценцията си сами, както и да я представяте с закъснение (например когато тя е срещу вашата компания).
• Ако сте ангажирали адвокат за вашата защита, се обърнете незабавно към застрахователната си компания. Ако не разполагате със свой предпочитан адвокат, застрахователния агент (оценителя) може да Ви предостави имената на кантори, които специализират в тази сфера.

Ако имате някакви въпроси относно входирането на претенция по застраховка 'Отговорност на Работодателя' или каквато или да е друга претенция, моля да се свържете с нашия отдел 'Претенции' на телефон (630) 570-0074 Ext 3.