Франшиз & Голямо Самоучастие

Понякога клиентите управляват и предотвратяват тeхните застрахователни претенции толкова добре, че те са утвърдили своята застахователна история с невероятно малък брой претенции. Тези клиенти може би считат, че те надхвърлят риска си чрез презастраховане, което прави застрахователите богати за тяхна сметка. За клиенти които искат да поемат част от застрахователния си риск, ние анализираме как застраховките франшиз или тези с голямо самоучастие биха спомогнали намалянето на тeхните разходи.

Други клиенти може да смятат, че са на милоста на застрахователните пазари и търсят начин да подобрят стабилноста си при последващи подновявания на тeхните полици. Каквато и да е причината, избора на правилната платформа е много важна при обмислянето на поемане на по голям риск, правейки част от операците на вашия бизнес по чуствителни на загуби. Логично е клиентите на този тип застраховки да бъдат по-големи компании, за да се квалифицирарт. За повече информация, моля запишете час за среща с наш квалифициран сътрудник в BIG, Inc.