Разяснения по Покритията

Товар на Моторен Камион: (MTC)

Това е покритието което се прилага към товара при сух транспорт, хладилен транспорт, транспорт на автомобили и други. Важно е да се отбележи следното:

Всички карго полици имат изключения към какъв товар се покрива по време на превоза от застрахователя. Невъзможноста да се разберат тези изключения, както и естеството на самия превоз, може да доведат до отказ на изплащане на претенция за увреждане на товара. Стоки които са най-чести изключения са: електроника, ценни метали, контрабанда, цигри, твърд алкохол, яйца, произведения на изкуствтото, порцелан и морски черупчести (миди, раци и т.н). Ние често имаме възможността, когато е необходимо, да изкупим обратно изключена от покритието стока.

За да се приложи покритието при повреда на хладилен камион, е необходимо да посетите механик, който да осигури доказателства, че стоката е била увредена поради повреда в хладилника. Грешки на шофьорите при регулирането на температурата, често не се покриват от застрахователя. Допълнително, при повреда на хладилен камион, много застрахователни компании искат да видят доказателства, че хладилните камиони са били преглеждани и поддържани често, така че е важно да пазите всичката сервизна документация.


Отговорност 'Камион'

Тази полица покрива нараняването на трети лица и имуществени щети, свързани с вашите камиони или подизпълнители, опериращи под вашия знак / команда (фирма). Например: Ваш камион засече и се вреже в кола пълна с хора, правейки я тотална щета. В този случай ние имаме телесни нараняваниа и щета върху имущество на трети лица.

Отговорност 'Бобтейл', също известна като отговорност без превоз, се прилага при опериране на камиона, докато не превозва товари. Важно е да се отбележи, че тази отговорност не се прилага, когато шофьора е активно ангажиран с каране или се връща с празно ремарке или дори без ремарке от дълъг курс. В този случай основната застраховка за превоз на товари е в сила, тъй като се приема че шофьора все още оперира под знака / името на фирмата която го е ангажирала.

Мъртво направление е когато камиона тегли празно ремарке.

Бобтейлване е когато камиона е без ремарке

Полиците за отговорност се сключват на база бройка или структурират спрямо формуляри базирани на изминати мили и общи обороти.


Инцидент по Време на Упражняване на Служебните Задължения или Компенсация на Служители

Тази полица предлага покритие на шофьора при наранявания. Покрието се отнася за медицинските разходи, загуба на доход по време на нетрудоспособност, краткосрочна и дългосрочна неработоспособност и постоянна инвалидност. Закона в Илинойс изисква всички W2 шофьори да бъдат застраховани за 'Компенсация на Служители'. Незастраховането на W2 шофьори с 'Компенсация за Служители' може да доведе до стриктни глоби от щата Илинойс, така че е критично да защитите вашата компания.


Полица 'Размяна на Ремаркета' или 'Чужди Ремаркета'

Тази полица покрива, ремаркета който не са Ваша собствност, но са във ваше владение. Ако притежавате или имате дългосрочен лизинг на ремарке, то би трябвало да бъде записано във вашата полица. От друга страна, по време на работа на вашия бизнес, е възможно временно да заемете чуждо ремарке за да доставите даден товар. Ако това се случи, то Вие сте отговорен за всякакви щети, такси за влекач и съхранение на това ремарке при застрахователно събитие. Затова Вие може да поръчате порктие "Размяна на Ремарке" или "Чужди Ремаркета".

За покритие "Размяна на Ремарке", за да бъде валидно покритието, е нехобходимо да прикрепите договор за лизинг, подписан от ответната страна, ако такъв бъде поискан по-време на застрахователно събитие.


Физическо Увреждане

Тази полица покрива щети върху самия камион или ремарке. Когато застраховате, се уверете че имате предостатъчно покритие, но се уверете, че не презастрахивате вашето оборудване, тъй като обещетението което ще бъде изплатено по време на даден инцидент, ще бъде в размер на актуалната оценка на същото, не това за което е застрахован.

Полицата "Физическо Увреждане" също така може да ви осигури влекач и възстанови разходите за съхранение. Още веднъж, камионът трябва да бъде застрахован за да се възползвате от това покритие.


Обща Отговорност

Тази застраховка би осигурила покритие срещу загуби, дела или претенции, които не са свръзани с нараняване по време на опериране на камион или автомобил. Много току що стартирали фирми за превоз с камиони не съумяват да се застравховат с полица 'Обща Отговорност'. Липсата на подобна полица, не би покрило наранявания във вашите офиси, нараняване или имуществена щета причинени от ваш шофьор, когато е извън камиона си, дела за обида и клевета, както и други.Някои полици 'Обща Отговорност' наречени BOPs позволвят да добавите покритие на вашето имущество, като защитите вещите във вашия офис.

Нашата цел е да усведомим нашите клиенти относно нужните покрития, които съществуват за да защитят работата на тяхния бизнес. Благодарим Ви, че партнирахте с нас и ни позволихте да бъдем вашия доверен застраховтелен агент.


Покритие за Престъпност и Грабеж от Служители

Много фирми за транспорт с камиони са напълно изненадани и биха били напълно заслепени, когато разберат, че при почти всяка застрахова за товар (карго) или физическо увреждане, не съствестува покритие за кражба на камиона, ремаркето или товара, ако кражбата е извършена от шофьорите или диспечерите им. Няма значение дали шофьора е W2 или 1099. Тъй като този човек работи за Вас, се счита че това е грабеж от служител и всички стандартни покрития не покриват тази щета. Колко е подготвена вашата компания ако утре един от вашите шофьори открадне високо оценен товар? Представете си, че пращате товар на стойност $250,000, натоварен в нов $100,000-доларов камион, теглещ $25,000-во ремарке, само да не видите никога повече шофьора, товара, камиона и ремаркето. В този случай вашия брокер или доставчик ще търси от вашата компания за превоз да възстанови загубите от вашия джоб. Ако не го направите, те просто ще си ги въстановят от парите които ви дължат или ще ви съдят за загубите. Ситуацията става дори по-лоша ако имате късмета товара да бъде възстановен, тъй като в повечето случаи, ако товара е храна и е бил изчезнал за повече от 24 часа, то според федералните закони, FDA ще обяви товара като тотална щета, независимо от състоянието му.

Bondar Insurance Group е разработил специална полица само за шофьори, така че Вашата фирма за превози не е изложена или потърпевша на този риск. Това е риск, с който бихте се сблъскали всеки ден. Също така, Bondar Insurance Group би могла да добави покритие срещу грабеж на служител и измама с кредитни карти. Много често лимитите стартират от $250,000 на инцидент, но може да бъдат повишени при нужда.

Това е един от многото примери как 'добрият съвет е вашата най-добра застраховка' и защо клиентите ни се доверяват да са представлявани от Bondar Insurance Group.