Застраховка 'Кола'

Автомобилите са необходимост за повечето от нас, или като знак за благосъстояние, или като практически начин за транспорт. Поради различните видове автомобили и начини на шофиране, застрахователното покритие и цените варират от една компания до друга. Нашия екип ще ви асистира с голямата гама предлагани застраховки и ще ви подготви полица която покрива вашите нужди и е с най-благоприятна цена.

Ще ви помогнем да намерите задоволителна застраховка за всички ваши превозни средства, включително класически коли, мотоциклети, АТВ, каравани и други.

Ние ще отделим необходимото време за да Ви помогнем да разберете различните части от вашата автомобилна застрахователна полица:
• 'Отговорност за телесни наранявания' се изплаща когато други лица са пострадали в резултат на инцидент, при който вината е Ваша.
• 'Отговорност за имуществени щети' покрива подмяната или поправката на имущество в резултат на инцидент, при който вината е Ваша.
• 'Незастрахован или Недостатъчно застрахован водач на МПС' ще покрие изцяло разходите, когато сте били участник в пътно транспортно произшествие с други шофьори, които не са били застраховани или не са имали адекватно застрахователно покритие.
• 'Разширена' или 'клауза - други освен ПТП (Пълно Каско)', ще покрие инциденти като пожар, кражба, бури, вандализъм и други..
• 'Застраховка ПТП (Частично Каско)' ще изплати ремонтите на вашия автомобил, след ПТП (пътно-транспортното произшествие) с друг автомобил или обект.
• Възстановяване на разходите за кола под наем за временен транспорт, след като вашия авгомобил е бил повреден или обявен за тотална щета в следствие на ПТП (пътно-транспортното произшествие).


Обща / чадърна застраховка против правна буря

Може да решите че лимитите на полицата за персонално покритие на вашата застровка "Дом" са недостатъчни, като в този случай ние може да ви помогнем да разберете ползите на общата / чадърна застраховка. Този вид застрховка предлага допълнителна защита към тази, която е включена с вашата застраховка 'Дом' и застраховка 'Авто' и покрива разходите в случай на заведено дело срещу Вас.