Строеж

Всеки строеж изисква своята уникална комбинация от подизпълнители и специалисти, чиито индивидуални роли се комбинират в краен продукт, който трбява да мине всички инспекции. Подобно на това, застрахователната полица 'Строеж' на BIG Inc., е съставена от различни видове покрития, които се комбинират в полици, предлагаща спокойстие на разумна цена. Ние знаем че водопровдчиците и електротехниците се сблъскват с различни рискове отколкото общите подизпълнители и поради тази причина, ние предлагаме рачлични решения, от няколко застрахователни компании, които специализират в застравховането на рискове по строежи.


ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА И СТРОИТЕЛЕН РИСК

Вие може би притежавате фирмено имущество, където съхранявате оборудването си, разполагате офисите си или може би оперирате изцяло от работните си машини. Каквато и да е Вашата ситуация, ние ще ви помогнем да разберете различните видове имуществени застраховки, както и гъвкавите опции за покритие които могат да се добавят когато са Ви необходими. Оборудването и инструментите които използвате, са също пример за нуждата от застравоване, а не само имущественото застраховане.

Ние също ще ви посъветваме за Вашата нужда от рисково застраховане при строеж, за да се подсигурите, че с напредването на проекта, строежът е подсигурен реципрочно на неговата растяща стойност. Паралелно, Вие ще бъдете застраховани ако например през строежа мине торнадо, а той е завършен само наполовина.


ЗАСТРАХОВА 'ОТГОВОРНОСТ' НА ВАС И ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Застраховката 'Отговорност' служи за предпазване на Вашия строителен бизнес в случай, че някой заведе дело срещу вас. Ако ръководите подизпълнители е важно да изисквате от тях да се сдобият с застраховка 'Отговорност', която също ще покрива Вас, като собственик на бизнеса, така и общите работници, от потенциална отговорност, възникнала от несъобразителност от страна на подизпълнителя. Ние ще работим с Вас, за да се уверим, че вашия риск от потенциални отговорности е застрахован.


ЗАСТРАХОВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МАШИНИ

Застраховането на работните машини е основна задача, ако използвате камиони и други машини във Вашата строежна дейност. Някой занаятчии си мислят че тяхната лична застаховка 'Автомобил' е достатъчна, но лимите на подобна авто застраховка, могат да поставят в риск, както вашите лични финансии така и целия Ви строителен бизнес. Нека поговорим кое покритие е правилно за Вашите строителни машини.


'КОМПЕНСАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ' ПОМАГА ЗА ПОКРИВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

Компенсацията на служители е вид комерсиална застравхока, която може да е задължителна дори ако сте наели само един работник във Вашия строителен бизнес. Вашия бизнес е изпълнен с рискове, но ние може да Ви помогнем да се защитите със застраховките 'Компенсация на Служители', в случай, че някой от работниците ви се нарани или разболее по време на работа. Като допълнение, нашите оценители на рисковете предлагат обучение и други услуги които могат да бъдат полезни на Вашите служители и да подсигурят работното място.


ПОДСИГУРИТЕЛНИ ОБЛИГАЦИИ И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Един от основните аспекти на Вашата работа е подсигуряването на необходимата документация за извършване на дейността. Вие трябва да имате подсигурителни облигации под ръка и издадени сертификати за да не забавяте проекта или поставяте вашия бизнес под риск. Разчитайте на нашия подготвен екип, да издаде необходимата Ви документация, когато Ви е необходима.