Застраховане на Товари

За нас е много важно да поддържаме добри и ползотворни отношения както с нашите клиенти, така и с застрахователните компании. При нас в BIG, Inc се предлагат много покрития, като:

 

• Компенсация на Работници
• Производствени Инциденти
• Отговорност за Превоз с Камиони
• Покритие на Карто (Товар)

• Физическа Повреда (оборудване)
• Обмен на Ремарке (TI)
• Бобтейл / NTL Покритие
• Обща Отговорност (GL)

• Нелоялни Служители
• Облигации
• Свръхзастраховане
• Имущество / Складиране

Получи Оферта

Ние работим с много видове покрития и операции:

• Превоз с камион на дълги разстояния
• Интермодален превоз
• Превоз на автомобили
• Хладилен превоз
• Сух превоз
• Превоз на опасни материали
• Свръхгабаритни Товари
• Превоз на пясък и чакъл
• Компании за битови отпадаци и санитарни нужди
• Основно авто застравховане
• Общо бизнес застраховане

За да ускорим процеса на вашата апликация, моля попълнете съответния формуляр и го изпратете на: quotes@bondarins.com

Моля изберете между TRUCKING APPLICATION и NON-TRUCKING (BOBTAIL) APPLICATION

Изпратете ни съобщение

Please indicate how many trucks you will need insurance for: