Формуляри

Тези формуляри могат да бъдат свалени или попълнени онлайн, след което е необходимо да се принтират за подпис(и). Връзките към номерата на факсовете и имейлите на застрахователните компании се намират най-долу на формулярите.


ФОРМУЛЯРИ

Automobile Liability Damage Report Form (PDF)
General Liability – Incident Report Form (PDF)
Workers’ Compensation Report Form (PDF)
Cargo Report Form (PDF)


МОЛЯ ЗАПОМНЕНЕТЕ

1. Попълнете всички секции във формуляра.
2. Въведете N/A относно въпроси или иноформация за които смятате че са неприложими.
3. Добавете допълнителни страници за скици, диаграми, фотографии или друга информация и отбележете на формуляра какво сте добавили, включително колко страници. Моля номерирайте всяка страница.
4. Формулярът трябва да бъде подписан и обозначен с дата.
5. Вашият подпис индикира, че информацията е вярна и коректна, доколкото сте запознати.
6. Отбележете всяка комуникация относно претенцията си като лична и поверителна.


ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

• Не поемайте отговорност и не дискутирайте вашата застраховка с ответната страна.
• Моля пазете оригиналите на формулярите докато не се изискат от застрахователя.
• Копия на всякакви Notice of Suit or Summons и Complaint трябва да ни бъдат препратени на claims@bondarins.com
• Всяка претенция предоставена на вас от трети лица, трябва да бъде представена до вас в писмен вид.
• Всяка една част/материал и оборудване обявени за 'Тотална Щета' стават собственост на Застрахователя, освен ако той не се откаже от него в писмен вид.