Образци за Потраживања

Ови образци се могу преузети или попунити онлајн и одштампати ради потписивања. Линкови за факсове и електронску пошту , путем којих можете да проследите попуњене образце осигуравајућој кући, налазе се у дну странице.


ОБРАЗЦИ

Automobile Liability Damage Report Form (PDF)
General Liability – Incident Report Form (PDF)
Workers’ Compensation Report Form (PDF)
Cargo Report Form (PDF)


МОЛИМО ВАС ДА ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ

1. Испуните све делове образца.
2. Унесите Н/А за питања или информације на које се не односи.
3. Приложите додатне странице скица, дијаграма, слика или других информација и назначите ан образцу да сте их додали, као и то колико страница сте додали. Молимо вас, рачунајте сваку додату страницу.
4. Образац мора бити потписан и датиран.
5. Ваш потпис гарантује да су подаци истинити и тачни и да сте са њима упознати.
6. Означите сву документацију у вези са потраживањем као приватну и поверљиву.


ПОСЕБНА НАПОМЕНА

• Не прихватајте одговорност и не разговарајте о свом осигурању са потражиоцем.
• Молимо вас сачувајте оригиналну копију образца потраживања док вам је не затражи осигураватељ.
• Копије свих обавештења о тужбама или опоменама и потраживањима требало би одмах проследити нама на claims@bondarins.com
• Потраживање треће стране требало би да вам буде послато буде у писаној форми.
• Сви сачувану материјали и опрема постају власништво осигураоника осим ако другачије није назначено у писаној форми.