Имущество

Бизнеси които наемат, взимат на лизинг или притежават имущество, трябва да защитят своите интереси от рисковете свързани с това имущество. Ако даден бизнес е засегнат от буря, огън или вода, загубите могат да се акумулират бързо, като комерсиалната имуществена застраховка, може да Ви защити от тези рискове. Имуществената застраховка защитава сградите на бизнеса, външните табели, мебели и оборудване, инвентар, ограждения, озеленяване и други. Ако бизнеса е под наем или на лизинг, застраховката покрива също и фирмените придобивки. Например, имуществената застраховка би покрила щетите върху бизнес имуществото при пожар, наводнение или буря.

BIG, Inc. работи с застрахователни компании, които застраховат имущество с ниска себестойност или такова което се намира на няколко локации и надвишава стойност над 100 милиона долара.